Om oss

I 2016 ble Allinfo kjøpt opp av Duett AS.

Allinfo.as ble startet i 1987 av tre økonomiske rådgivere Ole Gunnar Green, Johannes Teigen og Fred Zetterstrøm. Senere er Jørn Einar Angeltveit, Lars-Harald Green og Birger Busvold kommet til, mens Johannes Teigen er gått bort.  Jørn E. Angeltveit er faglig ansvarlig for all dataprogrammering. Faglig dyktighet har alltid vært et varemerke for firmaet og kursvirksomheten har vært en sentral del av driften. Allinfo.as sitt ønske er å forenkle papirhverdagen for folk som arbeider i og med eierskifte i landbruket.

Eierskifte Planleggeren og Eierskiftedagene er i dag Allinfo.as sitt viktigste bidrag til en forenklet hverdag for folk som jobber med eierskifte i landbruket.

 

Duett AS
Tlf: 02331
E-post: eierskifte@eierskifte.no