Eierskiftedagene 2023

KURS I EIERSKIFTE FOR RÅDGIVERE

Også i år ønsker vi å bidra til at Eierskiftedagene blir arrangert regionalt. I oktober arrangerer vi kurs i Trøndelag, Rogaland og Østlandet.

Kurset vil bl.a. inneholde temaer om Samboere, Eiendomsretten, Grunnbok og Betalingsevne i familieoverdragelser.

Kursteder og dato

Trøndelag (Scandic Hell )  – 16. oktober 2023
Østlandet (Scandic Oslo Airport Hotel) – 17. oktober 2023
Rogaland (Quality Airport Hotel Stavanger) – 18. oktober 2023

Kursene er målrettet mot rådgivere som kan eller ønsker å arbeide med eierskifte.

I år vil hovedpresentasjonen bli gjort av Advokat Christine Næss Mathisen fra advokatfirmaet Buttingsrud.
Advokatfirma Buttingsrud er en av Norges mest velrennomerte advokatkontorer som betjener landbruket og  har lange tradisjoner i flere generasjoner.

Christine viderefører denne gode tradisjonen og vi er glade for at hun kan være hovedforedragsholder på kurset.

Christine jobber særlig innenfor rettsområdet landbruks- og odelsrett, fast eiendom, tingsrett, m.m. Christine eier og driver skog- og jordbrukseiendom på Ringerike.

Hennes presentasjon vil ha fokus på samboere i forbidelse med eierskifte. Dessuten vil hun ta for seg grunnbok, hjemmel og eiendomsrett og oppfølging av den, verdisetting vs betalingsevne ved eierskifte, samt etteroppgjør.
Det skal også bli tid til aktuelle temaer, f.eks. blir det arveavgift og i så fall hvordan vil den se ut?  Samt “åpen post”.

Program for kurset kan du se her


Kirsti M.H. Myran – NLR Trøndelag

Vil vil også få en videopresentasjon om utfordringer med samboere i eierskifte. Den er laget spesielt til dette kurset og presenteres av Kirsti M.H. Myran som bl.a. jobber med eierskifte i NLR Trøndelag.

Statsforvalteren

På hvert sted vil statsforvalteren for området ha et innlegg. Stikkord: Lokale utfordringer og forvaltning av jordpolitisk regelverk. Boplikten, Verdifastsettelse, Konsesjonsbehandling, bruksstruktur, leiejord og prisvurdering

Rogaland: Seniorrådgiver landbruk; Helene Medhus Skedsmo, eller Kst. Landbruksdirektør Anfinn Rosnes
Trøndelag: Juridisk seniorrådgiver Trine Gevingås (deltar hele dagen)
Viken: Jurist Lene Karlsen og Pernille B. Østby (deltar hele dagen)

Marit Sibbern – Eierskifte AS

Marit Sibbern fra Eierskifte AS vil presentere nyheter i programmet Eierskifte – herunder samboeravtale, erstatning for kostprisoppgaven og er åpen for innspill fra kursdeltakerne hvis noen ønsker å få vist noe annet i programmet.


KURSSTEDER

Trøndelag (Scandic Hell )  – 16. oktober
Østlandet (Scandic Oslo Airport Hotel) – 17. oktober
Rogaland (Quality Airport Hotel Stavanger) – 18. oktober

Klokken: 1000 – 1600 (Alle steder)

Pris: kr 3 900 + mva. inkl. lunsj

Kurset gir 5,5 timer oppdatering i foretaksrett. Etterutdanningskravet i den nye regnskapsførerloven har nye fagområder.  Klikk lenken under for å se de nye reglene: Etterutdanningskravet i den nye regnskapsførerloven

Kurset er gjennomført.

Kontakt support ved ev. spørsmål på support@eierskifte.no