Eierskiftedagene

EIERSKIFTEDAGENE HØSTEN 2022

Vi ønsker å bidra til at eierskiftedagene blir arrangert regionalt. Vi arrangerer regionale kurs med bruk av lokale foredragsholdere som har lokal kunnskap og vil sørge for at innholdet vil være tilpasset regionale forhold. 

Regionale kurs i Trøndelag, Rogaland og Innlandet

I september 2022 starter vi opp med 3 regionale kurs.

Eierskiftekurs på Orkanger (Trøndelag) – 19. september 2022

Eierskiftekurs på Bryne (Rogaland) – 19. september 2022

Eierskiftekurs på Lillehammer (Innlandet) – 21. september 2022 

Kursene er målrettet mot økonomiske rådgivere og innholdet vil være basert på en faglig helhetlig tenking: Verdsetting, Gjennomføring, Juridiske temaer og Skjemaer