Lisensvilkår

Lisensvilkår for kjøp og bruk av Eierskifte – et verktøy for eierskifte:

  1. Ved kjøp av en lisens til bruk av programmet uansett lisenstype gjelder lisensavgiften uansett for et helt kalenderår – lisensperioden – fra kjøpsdato og 12 måneder fram.
  2. Hele lisensavgiften betales ved kjøp på forskudd for lisensperioden.
  3. Ved kjøp av «Begrenset versjon» gjelder i tillegg at bruker kan opprette inntil 3 eierskifteoppdrag i løpet av lisensperioden.  Dersom antall eierskifteoppdrag overskrides i løpet av lisensperioden, må lisensen fornyes ved kjøp av en ny lisens, med påfølgende ny lisensperiode på 12 måneder.
  4. Blir lisensen oppsagt fra kundens side i løpet av den løpende lisensperioden, har kunden ikke krav på refusjon.  Dersom det er avtalt delbetaling av lisensavgiften fritar det ikke kunden fra å fullføre betaling av samlet lisensavgift ved oppsigelse før utløp av lisensperioden.
  5. Ved oppgradering av lisensen i lisensperioden vil tilleggsfaktura utstedes fram til opprinnelig hovedforfall.
    Ved nedgradering i lisensperioden løper den opprinnelige lisensen fram til neste hovedforfall.
  6. Ved utløpet av gjeldende lisensperiode fornyes eksisterende lisens automatisk for en ny 12-måneders lisensperiode.
    Oppsigelsesfrist er 3 månder før utløpet av inneværende lisensperiode.

Copyright © Eierskifte AS 2021

Eierskifte AS kan ikke gjøres ansvarlig av kunden for feil forståelse og eller bruk av programmet.  Kopiering og installering på flere/andre datamaskiner enn det som er avtalt, er ikke tillatt.  Slikt misbruk kan bli forfulgt.